Felhasználási feltételek

  1. Kezdőlap
  2. Felhasználási feltételek
1. Bevezetés

A Felhasználási feltételek utoljára 2021. március 6-án frissültek.

Jelen weboldal használatának folytatásával egyetért az alább részletezett Felhasználási feltételekkel, akár elolvasta azokat, akár nem. Elfogadja azt is, hogy ez a weboldal sütiket használhat e jogi nyilatkozat céljaira. Ha nem ért egyet, hagyja el a weboldalt! A weboldal használata a fenti nyilatkozatok elfogadása nélkül szerződésszegést jelent, és sértheti az állami, helyi vagy szövetségi törvényeket.

Az alább részletezett Felhasználási feltételek vonatkoznak a toonsphere.com, a crt-tv.com és a prartoon.com webhelyekre, ezek összes aldoménjára, mindenkor, nem számít, hogy hol olvassa ezt az oldalt és milyen nyelven.

Ezt a weboldalt annak tulajdonosai irányítják és üzemeltetik („mi”).

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, bejelentés nélkül módosítsuk, megváltoztassuk vagy más módon frissítsük e Felhasználási feltételeket. Minden változtatás azonnal hatályba lép a közzétételt követően. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át a Felhasználási feltételeket, hogy tisztában legyen a módosításokkal. A módosítások közzététele utáni weboldalhasználattal ön egyetért, hogy betartja a módosított Felhasználási feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a hozzáférést azoktól, akik meglátásunk szerint megsértették a jelen Felhasználási feltételeket.

A weboldal és a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások használatával megerősíti, hogy ön legalább 16 éves, ellenkező esetben áttekintette ezeket a feltételeket szülejével vagy törvényes gondviselőjével, és elfogadták a Felhasználási feltételeket az ön nevében és a szülő, gondviselő teljes felelősséget vállal az ezeknek való megfelelésért. Ön elfogadja, hogy ön (és szüleje vagy gondviselője) teljes mértékben képes és alkalmas betartani ezeket a feltételeket.

2. Hivatkozások

Ez a weboldal hivatkozásokat tartalmazhat más weboldalakra („linkelt oldalak”). A linkelt oldalak meglátogatása kizárólag önön múlik, saját felelősségére látogatja meg azokat. A linkelt oldalak tartalmaiért nem vállalunk felelősséget, akár kapcsolatban állunk a linkelt oldalak tulajdonosaival, akár nem. A linkelt oldalakat semmilyen módon nem támogatjuk.

3. Adatvédelem

A Felhasználási feltételek részei az adatvédelmi irányelvek. Az adatvédelmi irányelvek részletezik az adatokat érintő internetes gyakorlatunkat, a döntési lehetőségeket, amelyeket ön meghozhat az adatgyűjtéssel és -felhasználással kapcsolatban.

3A. Adatgyűjtési felelősségvállalás

Felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel (lásd: 5), aki a gyűjtött adatokkal kapcsolatban felelősséget vállal.

3B. Gyűjtött adatok

Háromféle adatot gyűjtünk.

3Ba. Közvetlenül a részünkre biztosított adatok, például a weboldal egy akciójában való részvétel során ön által megadott személyes adatok. (A weboldal egyes akcióiban való részvételhez szükség lehet elérhetőségek megadására [pl. név, e-mail cím].)

3Bb. Passzívan vagy önműködően gyűjtött adatok, mint a böngészőről vagy az eszközről gyűjtött használati adatok. (Amikor meglátogatja jelen weboldalt, a böngészőjéből vagy eszközéről önműködően történik adatgyűjtés a következőkre: oldalmegtekintések, kattintások, IP-cím, eszközazonosító, internetszolgáltatója neve, a böngésző és az eszköz típusa.)

3Bc. A közösségimédia-oldalainkon és -csatornáinkon ön által megadott információk (pl. nyereményjáték során, lásd: 3Ba).

3C. Adatfelhasználás

Adatait a következő célokra használjuk.

3Ca. Szerződés teljesítése vagy szerződéshez kapcsolódó lépések az (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének b. pontja alapján: az ön fiókjával kapcsolatos kommunikáció biztosítása a weboldal számára, ahol regisztrációt kínálunk.

3Cb. Amennyiben az ön adataira olyan célokra van szükség, amelyek a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja alapján jogos érdekeinknek vagy harmadik felek érdekeinek felelnek meg: a weboldalra vonatkozó kéréseinek és megkereséseinek teljesítése; technikai támogatás nyújtása (beleértve a tesztelést, a minőségbiztosítást, a hibaelhárítást és a biztonságot) a weboldal számára; a weboldal használatának elemzése, ideértve a keresési lekérdezéseket, a megtekintés gyakoriságát és a megtekintési idő hosszát, az oldalmegtekintéseket és a kattintásokat, hogy hatékonyabban kezelhessük és fejleszthessük a weboldalt, valamint új szolgáltatásokat fejleszthessünk; a reklámok megjelenítésének kezelése, beleértve az ugyanazon hirdetés megjelenítésének és megtekintésének számát; a Felhasználási feltételeink betartatása, illegális tevékenységek (például szerzői jogok megsértése) ellenőrzése; felmérés vagy piackutatás lefolytatása a weboldalon a közönség megértése érdekében; felhasználóink biztonságának védelme.

3Cc. Amennyiben ön hozzájárulást ad nekünk a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a. pontja alapján: hírlevelek küldésére és technológiák használatára annak ellenőrzésére, hogy ezek beérkezésre és megnyitásra kerültek-e, a beleegyezése begyűjtésének helyén megadott kiegészítő információknak megfelelően; ha ön 16 évesnél fiatalabb olyan tevékenységben vesz részt, amelyhez hozzájárulásra van szükség, észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében is, hogy a GDPR 8. cikke értelmében szüleje engedélyét megszerezzük az ön adatainak feldolgozásához. Tudatosan nem gyűjtünk 16 éven aluliaktól információkat az ilyen típusú tevékenységekről anélkül, hogy lehetőséget adnánk a szülőknek arra, hogy hozzájáruljanak gyermekük személyes adatainak felvételére az adott tevékenységre vonatkozó adatbázisba. A szülői hozzájárulás idejére a megadott információkat ideiglenesen tároljuk. A „szülőre” való hivatkozásnak tartalmaznia kell a törvényes gyámot is.

3Cd. A törvény által a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c. pontja alapján előírt célokból: válaszként a vizsgálatot folytató kormányzati vagy bűnüldöző szervek kérésére, eleget téve jogi kötelezettségeinknek.

3D. Harmadik féltől kapott adatok

Amikor a közösségi médiában, vagy más weboldalakon vagy alkalmazásokon keresztül kapcsolódik tartalmunkhoz, engedélyezheti ezeknek a weboldalaknak az adatok megosztását velünk, például a megtekintett vagy kapcsolódott tartalmakról és azokról a hirdetésekről szóló adatokat, amelyeket ön látott vagy amelyekre rákattintott. E weboldalak és alkalmazások adatvédelmi irányelvei további részleteket tartalmazhatnak erről, valamint arról, hogyan lehet megváltoztatni azon weboldalak és alkalmazások adatvédelmi beállításait.

3E. Adatmegosztás

A következő helyzetekben oszthatjuk meg az adatait.

3Ea. Azokkal a szolgáltatókkal amelyek megbízásunkból üzleti tevékenységeket végeznek. Például kutatásra, elemzésre; tartalomgyártásra; ügyfélszolgálati szolgáltatásokra; marketingtevékenységre vagy annak támogatására; megrendelések teljesítésére; a weboldal üzemeltetésére; technikai vagy működési támogatásra; felhasználói tevékenység adminisztrációjára; adatbázisok karbantartására; a weboldal más módon való támogatására.

3Eb. Bírósági eljárásra, például bírósági végzésre vagy idézésre, rendészeti vagy kormányzati szerv kérésére.

3Ec. Harmadik felekkel, ha ez segít érvényesítenünk az irányelveinket és a Felhasználási feltételeket, kivizsgálni, megakadályozni az esetleges illegális tevékenységeket (például szerzőijog-sértés vagy csalás), vagy megvédeni a weboldal többi felhasználójának biztonságát.

3F. Sütik

Sütiket használunk a weboldal működtetése és annak érdekében, hogy elemezhessük az ön és a felhatalmazott felhasználók oldallátogatásait. Harmadik feleknek is lehetővé tesszük, hogy ilyen technológiákat használjanak hasonló célokra.

3G. Felhasználói jogok

Joga van másolat kérni az adatairól (GDPR, 15. cikk), adatait helyesbíteni (GDPR, 16. cikk), törölni (GDPR, 17. cikk) vagy korlátozni a feldolgozásukat (GDPR, 18. cikk); hozzájutni a rendelkezésünkre bocsátott adataihoz egy szerződéshez vagy annak kérvényezésére, hogy az ön beleegyezésével strukturált, géppel olvasható formátumban megosszuk azokat egy másik adatkezelővel (GDPR, 20. cikk). Amennyiben az ön adatainak feldolgozása a mi vagy harmadik felek jogos érdekein alapul, joga van kifogást emelni a feldolgozás ellen (GDPR, 21. cikk). Ezek a jogok korlátozottak lehetnek, például ha a kérés teljesítése során más személy adatai is nyilvánosságra kerülnének, vagy ha azt kéri, hogy töröljük azokat az információkat, amelyek megőrzésére a törvény kötelez minket, vagy amelyek megőrzésére nyomós okunk van. Visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok bármilyen olyan feldolgozásában, amely az ön által korábban megadott hozzájáruláson alapul. A hírlevelek és egyéb marketingkommunikációk fogadásától is leiratkozhat, ha követi az emailekben megadott utasításokat.

Ezen jogok érvényesítéséhez kapcsolatba léphet velünk (lásd: 5), feltüntetve a vezetéknevét, a keresztnevét és az email-címét. További információkat kérhetünk az ön személyazonosságának beazonosítása érdekében.

Joga van panaszt tenni annak az országnak az adatvédelmi hatóságánál, ahol ön jelen weboldalt használja, vagy ahol úgy ítéli meg, hogy az adatvédelmi jogait megsértették.

4. Szerzői jog

A weboldalon fellelhető összes tartalom a mi tulajdonunk. Bármilyen tartalom engedélyünk nélküli másolása jogi következményeket vonhat maga után.

4A. Információ átvétele

Az idézetek felhasználása hivatkozással megengedett. Ha ön információt szeretne átvenni tőlünk, megteheti azt e weboldal forrásként való feltüntetésével és a teljes tartalom (pl. cikk) linkelésével. Hivatkozással sem megengedett a tartalmak egy az egyben való átvétele.

4B. Külső szerzőijog-tulajdonosok

Tiszteletben tartjuk az összes szerzőijog-tulajdonos jogait. Ha úgy hiszi, hogy a tulajdona szerzőijog-sértéssel került másolásra, vegye fel velünk a kapcsolatot! Ha megállapítjuk, hogy az ön által hivatkozott anyag szerzőijog-sértést jelent, a jogsértő anyagot eltávolítjuk.

5. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése merül fel a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, írhat nekünk a prartoon [kukac] prartoon [pont] com címre.

Menü